Wat is taxeren en hoe werkt het?

Wat is taxeren en hoe werkt het?

De meeste kopers die een woning willen kopen, hebben een hypotheek nodig.  De bank of geldverstrekker die de hypotheek verstrekt wil zekerheid hebben of de gekochte woning wel een bepaalde waarde heeft die aansluit bij de hypotheekaanvraag.  De zekerheid wordt middels een taxatie van de woning beoordeeld.  De bank of geldverstrekker verstrekt een hypotheek op basis van de getaxeerde waarde van de woning.  Maar wat is taxeren nou precies? En hoe werkt het?

Taxeren is het vaststellen van de waarde van een huis. Het vaststellen van de waarde is nodig voor een hypotheek, maar ook wanneer de huidige hypotheek wordt aangepast of overgesloten. Het taxeren mag alleen worden gedaan door mensen die staan ingeschreven als Register-Taxateur. Bij aankoop van een nieuwe woning, wordt de taxatie uitgevoerd in opdracht van de koper.

Hoe werkt de taxatie

Voordat de taxatie plaatsvindt, worden er eerst verschillende fases doorlopen:

  • De vraagprijs van de woning wordt vastgesteld door de verkopende makelaar en de klant.
  • De onderhandelingen vinden plaats met de potentiële koper. - Uit de onderhandelingen komt de transactieprijs naar voren.
  • De koopakte wordt opgesteld en die koper dient een hypotheek aan te vragen.

Bij het aanvragen van een hypotheek wordt het pand getaxeerd om te kijken of de koopsom die overeengekomen is, wel reëel is. De taxatie wordt uitgewerkt in een rapport, het taxatierapport. Dit taxatierapport wordt vervolgens gevalideerd door het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI). Uiteindelijk is de taxatiewaarde het bedrag waar de bank de hypotheek op baseert.

Het taxatierapport

Het taxatierapport bevat de volgende onderdelen:

  • Omschrijving omgeving en object: een kort en bondige uitleg over het getaxeerde pand en de omgeving.
  • Onderhoudstoestand: een uitleg over de bevindingen van de taxateur omtrent de staat van onderhoud intern en extern
  • Verontreiniging: de conclusie van de taxateur na aanvang van de inzage in de diverse documenten omtrent bodemverontreiniging, asbest en fundatie.
  • Onderbouwing waardeoordeel: de taxateur onderbouwt waarom hij het getaxeerde waardeert, hierbij wordt gebruik gemaakt van referentiepanden, bijvoorbeeld panden in dezelfde buurt.

Het regelen van een taxatie?

Bent u geïnteresseerd in het taxeren van uw huidige of toekomstige woning? De makelaars van 3Dmakelaars staan ingeschreven in het Nederlands Registers Vastgoed Taxateurs (NRVT). Het taxatierapport van 3Dmakelaars wordt door alle geldverstrekkers en banken geaccepteerd. Bel ons gerust voor meer informatie, telefoonnummer: 010-4277788. Bronnen: NVM, NWWI, NRVT

Bij het aanvragen van een hypotheek wordt het pand getaxeerd om te kijken of de koopsom die overeengekomen is, wel reëel is.